Skip to main content

Last van etalagebenen?

U kunt bij Fysio-Aktief terecht voor gesuperviseerde training van de fysiotherapeut bij etalagebenen.

Wilt u hulp bij uw etalagebenen?
Neem dan contact op met Fysio-Aktief.

Of maak online een afspraak via ons patiëntportaal.

Hoe ontstaan etalagebenen?

Etalagebenen is de volksterm voor ‘claudicatio intermittens’. De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.

Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking. Bij slagaderverkalking worden de wanden stugger en dikker, waardoor vernauwingen optreden. Deze verdikkingen, ook wel plaques genoemd, worden veroorzaakt door een opeenhoping van gladde spiercellen en cholesterol. Door de vernauwing in de slagaders van en naar de benen, gaat het bloed trager stromen en ontstaat er een zuurstoftekort in de beenspieren bij inspanning. Hierdoor ontstaan de klachten in de benen bij etalagebenen. Slagaderverkalking is in principe een ouderdomsziekte. Het verloopt geleidelijk, waardoor de meeste mensen er pas op latere leeftijd last van krijgen. Het verkalken van de slagaders kan echter sterk versneld optreden door een aantal factoren als roken, een te hoog cholesterolgehalte (en ongezonde voeding), te weinig lichaamsbeweging en diabetes mellitus.

Alhoewel bij etalagebenen de slagaders in de benen zijn verkalkt, betekent dit niet dat de overige slagaders in het lichaam niet zijn aangetast. Slagaderverkalking wordt daarom ook wel een systeemziekte genoemd: alle slagaders in het lichaam kunnen worden getroffen. Zo kunnen bijvoorbeeld de kransslagaders, die het hart van bloed voorzien, en de halsslagaders, die de hersenen van bloed voorzien, zijn aangetast. Dit kan leiden tot verschillende uitingsvormen en klachten, maar de onderliggende oorzaak is identiek: het dichtslibben van de slagaders.

Behandeling van etalagebenen

In het behandeltraject wordt er samen met u gewerkt aan looptechniek, uithoudingsvermogen en uw spierkracht. Door beter om te leren gaan met de pijn in uw benen ontstaat er verbetering van transport van zuurstofrijk bloed door de kleinere bloedvaten. Deze verbetering in circulatie zal positief effect hebben op uw loopafstand en uithoudingsvermogen.


Specialisaties bij etalagebenen

Voor het behandelen van etalagebenen passen wij de volgende specialisaties toe. Op basis van uw specifieke klacht bieden wij een persoonlijk behandelplan aan.

Kijk verder via de relevante specialisaties of neem contact op om een afspraak te maken.

Intake & vergoeding

Intake
Voor de gesuperviseerde looptraining heeft u een verwijzing nodig van uw POH (praktijkondersteunend hulpverlener) huisarts of specialist.

Tijdens de intake worden er diverse testen en vragenlijsten afgenomen om de mate van beperking en uw startniveau (loopafstand) te bepalen.

Vergoeding
Fysio-Aktief is geregistreerd in het Claudicationet en de behandelingen worden hierdoor vergoed vanuit uw basispakket in uw zorgverzekering voor 37 behandelingen.

Heeft u vragen over het de looptraining bij etalagebenen of wilt u zich aanmelden hiervoor? Neem contact op met Fysio-Aktief

Onze specialisten die uw etalagebenen behandelen

De getoonde specialisten zijn gespecialiseerd in etalagebenen en zullen u helpen met uw klacht.

De weg naar een betere gezondheid

Bent u benieuwd of de therapeuten van Fysio-Aktief u kunnen helpen? Heeft u een specifieke klacht of doorverwijzing van een arts of specialist? Neem nu contact met ons op en maak een eerste afspraak. De therapeuten van Fysio-Aktief staan voor u klaar!

Of maak online een afspraak via ons patiëntportaal.