Tarieven en zorgverzekeringen

Ruimte voor intro

komt hier nog een intro?

Fysiotherapie & manuele therapie

Of de kosten van fysiotherapie door uw zorgverzekeraar worden vergoed, is afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. Als u naast de verplichte basisverzekering ook een aanvullende verzekering heeft afgesloten komt u in aanmerking voor vergoeding van de fysiotherapeutische dan wel manueel therapeutische behandeling.

Met alle verzekeraars zijn door ons overeenkomsten gesloten, binnen de overeenkomsten zijn behandeltarieven vastgelegd. Deze tarieven kunnen per verzekeraar verschillend zijn. Het is raadzaam voor de behandeling uw verzekeringspolis na te kijken of uw zorgverzekeraar te raadplegen. zie www.zorgwijzer.nl voor meer informatie.

Beweegprogramma’s

Voor het Diabetes–Aktief beweegprogramma is een vergoeding voor het introductietraject vanuit de Zorgcirkels (op verwijzing van de huisarts). Voor de overige beweegprogramma’s is vergoeding afhankelijk van uw zorgpolis. Individuele (medisch noodzakelijke) fysiotherapeutische zorg wordt gedekt vanuit de aanvullende zorgpolis. Voor deelname aan een beweegprogramma betaalt u een eigen bijdrage.

Medische fitness

Voor deelname aan medische fitness of medische trainingstherapie betaalt u maandelijkse lidmaatschapskosten.

Betalingsvoorwaarden

Indien u verhinderd bent, vragen wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als u de afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
De nota’s van uw behandeling worden zo mogelijk direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw vergoeding voor fysiotherapie is overschreden, dan krijgt u de nota per email toegestuurd.
De nota’s dienen betaald te worden binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.

Fysio-Aktief den Hollander & Verbeek: IBAN: NL48INGB0004959542
Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, zijn wij genoodzaakt u een herinnering te sturen. Als de betaling uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. U bent dan naast het verschuldigde bedrag ook de volledige vergoeding van de buitengerechtelijke WIK verschuldigd (wet incassokosten).