Zorgverzekering

Vergoeding (manuele) fysiotherapie

Of uw zorgverzekeraar de kosten van fysiotherapie vergoedt, is afhankelijk van hoe u bent verzekerd. Heeft u naast de verplichte basisverzekering ook een aanvullende verzekering, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van de (manueel) fysiotherapeutische behandeling.

Wij hebben met alle verzekeraars overeenkomsten gesloten. Hierin zijn de behandeltarieven vastgelegd. Deze behandeltarieven verschillen per verzekeraar. Kijk daarom voor uw behandeling uw verzekeringspolis na of kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl.