Vergoeding & Tarieven

Fysiotherapie

Of uw zorgverzekeraar de kosten van fysiotherapie vergoedt, is afhankelijk van hoe u bent verzekerd. Heeft u naast de verplichte basisverzekering ook een aanvullende verzekering, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van onze (manueel) fysiotherapeutische behandelingen.

Wij hebben met alle verzekeraars overeenkomsten gesloten. Hierin zijn de behandeltarieven vastgelegd. De vergoeding voor fysiotherapie verschilt per zorgverzekering. Check daarom voor uw behandeling uw verzekeringspolis of kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl.

Bent u verzekerd of heeft u geen aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie ? dan dient u de behandeling direct per pin te betalen. Voor niet verzekerde zorg gelden de vrije tarieven voor fysiotherapie, deze staan tevens vermeld in de wachtkamer.

Beweegprogramma’s

Voor een aantal beweegprogramma's bestaat er een vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar (copd zorg, claudicatio).  Individuele (medisch noodzakelijke) fysiotherapeutische zorg wordt gedekt vanuit de aanvullende zorgverzekering. Voor deelname aan een beweegprogramma betaalt u een eigen bijdrage.

Medische fitness

Voor deelname aan medische fitness of medische trainingstherapie betaalt u maandelijkse lidmaatschapskosten.

Hiervoor hebben wij verschillende abonnementen:

Fysio-Aktief Fit: 1 uur medische fitness per week, 45 euro
( incasso per 4 wk met jaarcontract)

Fysio-Aktief Fit 2 uur medische fitness per week, 75 euro
( incasso per 4 wk met jaarcontract)

Fysio-Aktief Fit flex 1 uur medische fitness per week, 50 euro
( tussentijds stop te zetten, incasso per 4 wk)

Fysio-Aktief Fit flex 2 uur medische fitness per week, 80 euro
( tussentijds stop te zetten, incasso per 4 wk)

vergoeding fysiotherapie - Fysio-Aktief

Betalingsvoorwaarden

Indien u verhinderd bent, vragen wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als u de afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
De nota’s van uw behandeling worden zo mogelijk direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw vergoeding voor fysiotherapie is overschreden, dan krijgt u de nota per email toegestuurd.
De nota’s dienen betaald te worden binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.

Fysio-Aktief den Hollander & Verbeek: IBAN: NL48INGB0004959542
Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, zijn wij genoodzaakt u een herinnering te sturen. Als de betaling uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. U bent dan naast het verschuldigde bedrag ook de volledige vergoeding van de buitengerechtelijke WIK verschuldigd (wet incassokosten).