COPD

COPD is een chronische longaandoening. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Als u te maken heeft met COPD kunt u kortademig zijn en minder energie hebben. COPD kan veel invloed hebben op uw dagelijks functioneren en dit beïnvloeden.

COPD is een verzamelnaam

COPD is een verzamelnaam voor chronische longlijden of longziekten hieronder vallen onder andere:

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.

Longemfyseem

Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

Diagnose en behandeling

De arts of specialist (longarts) stelt de diagnose COPD op basis van het klinisch beeld en diagnostiek (longfunctietest of spirometrie).
De behandeling van COPD is veelal een multidisciplinaire behandeling. Dit betekent dat meerdere hulpverleners een rol hebben in de behandeling, zoals de longarts, huisarts/poh en de fysiotherapeut.
COPD is een chronische progressieve aandoening en kan niet genezen. Fysiotherapie richt zich op het behouden van fysieke functies, zoals kracht en conditie.

Ketenzorg COPD Woerden e.o

Fysiotherapie is opgenomen in de ketenzorg COPD in Woerden dit betekent dat er in Woerden een nauwe samenwerking bestaat tussen huisartsen/poh, fysiotherapeuten en diëtisten om in multidisciplinair verband de patiënten met COPD te behandelen.
Wilt u starten met een revalidatie of trainingsprogramma? Fysio-Aktief biedt specifieke trainingsprogramma’s aan voor mensen met COPD.

Veel voorkomende aandoeningen

Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.
Bij longemfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komen en dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.
Astma is een ontsteking van de luchtwegen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de luchtwegen en longen. Dit kan veel klachten veroorzaken. Heeft uw arts u verteld dat u astma heeft? Dan herkent u vast de situatie dat uw longen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. U kunt hierdoor benauwd worden of gaan hoesten. Als dit plotseling opkomt, noemen we dat een astma-aanval. Niet iedereen reageert op dezelfde prikkels en het verschilt per persoon hoe erg astma is. Er zijn verschillende soorten astma.