Fysio-Aktief sport, orthopedie & neurorevalidatie

Fysio-Aktief heeft een 2e locatie in hartje centrum Woerden aan de Meulmansweg 8v. Op deze locatie richten onze therapeuten zich specifiek op sport, orthopedie en neurorevalidatie. Zo beschikken we hier over specifieke trainingsapparatuur die het revalidatietraject optimaal ondersteund. Uniek is bijvoorbeeld onze Ergocare tillift welke speciaal ingezet kan worden bij de eerste revalidatiefase na een (sport)orthopedische ingreep en bij dwarslaesiepatiënten

NEUROREVALIDATIE BIJ CENTRAAL NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

In Nederland leven naar schatting 500.000 mensen met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.
Jaarlijks krijgen naar schatting 130.000 mensen te maken met een vorm van hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk- herseninfarct een tumor een hartstilstand of hersenbloeding (CVA).

Bij FYSIO-AKTIEF bieden wij intensieve NEURO revalidatie trajecten aan patiënten na een hersenbloeding / beroerte (CVA) of ander niet aangeboren hersenletsel bijvoorbeeld bij een dwarslaesie, MS, Parkinson of Dementie.
De revalidatie na bijvoorbeeld een beroerte (CVA) benaderen wij als het beoefenen van topsport, immers het betreft hier een beschadiging van het hersenweefsel met vaak een grote impact op het persoonlijk dagelijks leven van de betrokkene, maar zeker ook op de personen in zijn of haar directe leefomgeving.
Revalideren betekent vaak een lange zware weg van hard trainen om beweegfuncties te herwinnen of functionele mogelijkheden in het dagelijks bewegen te verbeteren.

Bij Fysio-Aktief formuleren wij regelmatig nieuwe revalidatie doelstellingen samen met de patiënt om te komen tot kwalitatief beter functioneren in het algemeen dagelijks leven.
Wij willen onze patiënten hierin actief begeleiden, stimuleren en intensief trainen om deze doelstellingen te behalen.

De praktijk is ingericht met apparatuur om deze patiëntengroep effectief en doeltreffend te revalideren, de nadruk ligt op intensief en actief trainen.

Uniek voor de gehele regio is dat de praktijk beschikt over een innovatief liftsysteem dat patiënten die geen of heel weinig spierkracht in de romp of in de benen hebben, door de gehele praktijk kunnen worden verplaatst waardoor er zeer veel oefentherapeutische mogelijkheden ontstaan, denk hierbij aan het trainen van balans en spierkracht in het gehele lichaam. Een mooi voorbeeld is een 30 -jarige patiënte onder behandeling in verband met een gedeeltelijke dwarslaesie, die middels het liftsysteem voor het eerst in zes jaar weer staand kan oefenen.

Aanmelden en/of meer informatie te verkrijgen via onze receptionisten.

Behandelend therapeut: René Verbeek aangesloten bij het neurologie netwerk CNAnet NL

Gecertificeerd voor Neurorevalidatie bij CNA ( 2022)

Orthopedie

Na een orthopedische ingreep of operatie is een adequate revalidatie van zeer groot belang. Het uiteindelijke resultaat na een operatie hangt voor een groot deel af van het revalidatietraject voor én na de medische ingreep. Bij Fysio-Aktief hebben we een actieve en zeer intensieve benadering van revalidatie. Zo kunt u al voorafgaand aan uw ingreep bij ons terecht voor een pre-operatief trainingstraject. Deze BIBO-methode (Better in Better out) bespoedigt het herstel naderhand significant. Na uw orthopedische ingreep wordt er een intensief post-operatief trainings- en behandelprogramma voor u opgesteld om uw einddoel in het functioneren te kunnen behalen.

De fysiotherapeuten van Fysio-Aktief werken hierbij nauw samen met de orthopedisch chirurgen van St Antonius ziekenhuis, Annatommie en het Groene Hartziekenhuis.

Sportrevalidatie

Bent u fanatieke amateur- of topsporter? En heeft u te maken met een blessure of een herstel na een medische ingreep? Onze therapeuten op de Meulmansweg zijn gespecialiseerd in het behandelen van én de revalidatie na complexe (sport)blessures. Na een intake en een uitvoerig onderzoek wordt er samen met u een intensief behandel- en trainingsschema gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest intensieve en effectieve behandelmethodes. Het uiteindelijke doel is om u na een blessure weer terug te brengen naar uw eigen niveau van sportbeoefening.