Fysio-Aktief sport, orthopedie & neurorevalidatie

Vanaf 1 mei opent Fysio-Aktief een 2e locatie in hartje centrum Woerden aan de Meulmansweg 8v. Op deze locatie richten onze therapeuten zich specifiek op sport, orthopedie en neurorevalidatie. Zo beschikken we hier over specifieke trainingsapparatuur die het revalidatietraject optimaal ondersteund. Uniek is bijvoorbeeld onze Ergocare tillift welke speciaal ingezet kan worden bij de eerste revalidatiefase na een (sport)orthopedische ingreep en bij dwarslaesiepatiënten

Klachtenbeelden die wij hier behandelen:

  • Complexe sportletsels- en blessures 
  • Revalidatie na totale knie- of heupoperatie
  • Meniscusletsel of voorste kruisband revalidatie na hersteloperatie
  • Revalidatie na een CVA of NAH (niet aangeboren hersenletsel)
  • Motorische problematiek bij MS en Parkinson
  • Gewrichtsinstabiliteit (schouder, knie en/of enkel)

Sportrevalidatie

Bent u fanatieke amateur- of topsporter? En heeft u te maken met een blessure of een herstel na een medische ingreep? Onze therapeuten op de Meulmansweg zijn gespecialiseerd in het behandelen van én de revalidatie na complexe (sport)blessures. Na een intake en een uitvoerig onderzoek wordt er samen met u een intensief behandel- en trainingsschema gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest intensieve en effectieve behandelmethodes. Het uiteindelijke doel is om u na een blessure weer terug te brengen naar uw eigen niveau van sportbeoefening. 

 

Orthopedie

Na een orthopedische ingreep of operatie is een adequate revalidatie van zeer groot belang. Het uiteindelijke resultaat na een operatie hangt voor een groot deel af van het revalidatietraject voor én na de medische ingreep. Bij Fysio-Aktief hebben we een actieve en zeer intensieve benadering van revalidatie. Zo kunt u al voorafgaand aan uw ingreep bij ons terecht voor een pre-operatief trainingstraject. Deze BIBO-methode (Better in Better out) bespoedigt het herstel naderhand significant. Na uw orthopedische ingreep wordt er een intensief post-operatief trainings- en behandelprogramma voor u opgesteld om uw einddoel in het functioneren te kunnen behalen.

De fysiotherapeuten van Fysio-Aktief werken hierbij nauw samen met de orthopedisch chirurgen van St Antonius ziekenhuis, Annatommie en het Groene Hartziekenhuis.

Neurorevalidatie

Speciaal voor mensen met een neurologische aandoening of NAH (niet aangeboren hersenletsel) en voor diegenen die recent  uit een revalidatiecentrum komen, biedt Fysio-Aktief nu unieke mogelijkheden. Ons neurorevalidatie programma op de Meulmansweg richt zich op de zeer specifieke begeleiding, training en coaching van deze patiëntengroep. Met als doel om u weer zo goed en zelfstandig mogelijk in uw eigen omgeving en de maatschappij te kunnen laten functioneren.

  • Het herleren van motorische functies en vaardigheden die als gevolg van een CVA of NAH verstoord zijn geraakt, zoals loopfunctie, coördinatie / balans en hand-armfunctie
  • Het leren en toepassen van strategieën om om te gaan met de beperkingen na een CVA of NAH

Ook bij progressieve neurologische aandoeningen zoals Parkinson en Multiple Sclerose (MS) kan neurorevalidatie worden ingezet voor het optimaliseren en het behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie. Er zijn sterke wetenschappelijke bewijzen die het effect aantonen van actieve beweegtherapie bij deze aandoeningen, naast het gebruik van medicatie.