Neuro revalidatie – Fysio-Aktief NL


Neuro revalidatie

Revalidatie of training bij een neurologische aandoening kan een goede ondersteuning zijn in het behandelplan. De gevolgenvan een CVA (beroerte) of andere niet aangeboren hersenletsel (zoals bij Parkinson, MS, ALS of een hersentrauma na een ongeval)  zijn vaak groot.  Mensen hebben dan te maken met een verstoorde motoriek of lichamelijke beperkingen. Fysiotherapie kan hierin een ondersteuning bieden.

Fysiotherapie voor patiënten met neurologische aandoeningen kenmerkt zich door de complexiteit van de aandoeningen op neurologisch gebied. Door de stoornis kan het denken en doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, en persoonlijke verzorging.

Mensen die te maken hebben met een neurologische aandoening of de gevolgen hiervan hebben in sommige gevallen al een intensief behandeltraject gevolgd in een revalidatiecentrum of een ziekenhuis.  Na deze fase bieden wij u een plek om uw revalidatie voort te zetten en onder deskundige begeleiding wekelijks te trainen in ons centrum.

Multidisciplinaire aanpak 

Complexere klachten vragen een multidisciplinaire aanpak. Binnen Medisch Centrum Iepenhof werken meerdere  disciplines samen om complexe zorgvragen te kunnen beantwoorden. De fysiotherapeuten hebben samenwerking met psychologen, diëtiste, logopedisten en podotherapeuten om een passend behandelplan op te stellen bij complexere neurologische patienten.